TOUR DU MORVAN DAG 3
Traject Montvernot - Mont Beuvray - Glux-en-Glenne -
Crot Morin 17 Km

© L.A.W.V.VIA-VIA


Omdat het eindpunt op deze dag in Crot Morin ligt nemen we de snelle D978 tot even voorbij Le Pommoy en slaan bij La Bise de D179 in door de Gorges de la Canche. De weg slingert tot net voor St. Prix voortdurend door de dichte bossen. We slaan af naar La Rivière waar de Gîte d'Étape ligt. Een smalle secundaire weg leidt naar Crot Morin. Een parkeerplaats vinden in dit kleine gehucht is moeilijk en uiteindelijk zetten we de auto bij het eerste huis van Crot Morin op het gras. Daarna terug naar de Moulin de Montvernot. We steken dwars door via St. Prix en L'Echenault om vanaf hier over de D18 naar Les Puits te komen. Hier is het terrein ons bekent en zijn snel in Montvernot, het startpunt van deze etappe.

De route van deze etappe zal in de voetsporen van de Kelten en Romeinen lopen, naar de bakermat van Frankrijk: Mont Beuvray, de heilige berg met het Keltische oppidum Bibracte. Al meteen vanaf vertrek uit Montvernot wacht ons een lange klim. Meer dan 400 meter hoogteverschil moeten we overwinnen om op het plateau van Mont Beuvray 'Chaume de Beuvray' te komen. Boven op 800 meter hebben we een panoramisch uitzicht naar het zuiden en oosten over het bekken van Autun. We zien afwisselend bossen en door hagen omgeven akkerland, dorpjes en meren, maar het is niet helder genoeg om tot de Jura en de Mont Blanc te kunnen kijken.

© L.A.W.V.VIA-VIA
Mont Beuvray - Porte du Rebout
Op dit plateau getuigen twee monumenten van het Gallo-Romeins verleden. Een monument geeft aan dat hier de Keltische legeraanvoerder Vercingetorix een verbond tegen de Romeinen bezegelde. Maar zijn roem was van korte duur: onder zijn leiding gingen de Gallische troepen in Alesia ten onder. Toch is dit de plek die Frankrijk het gevoel geeft voor het eerst één volk te zijn. Het ander monument op deze plek is voor Jaques-Gabriël Bulliot die vanaf 1861 begonnen is het Gallo-Romeins cultuur- en erfgoed bloot te leggen. Nog steeds is men druk doende met opgravingen over vele plekken op deze heuvel. Vanuit heel Europa hebben universiteiten zoals Leipzig, Laussane of Boedapest belangstelling voor dit Gallo-Romeins verleden. Een indrukwekkend gebeuren en ten zeerste een bezoek waard. Een uur ronddwalen was dan ook zo voorbij, de tijd wordt snel vergeten!

Over de Chemin de la Croix de Rebout verlaten we het oppidum Bibracte, het handels-, politiek- en vluchtcentrum van de Gallische stam de Aeduers. Deze nederzetting werd volledig omsloten door wallen, poorten en grachten en omvatte een territorium van 135 hectaren. Geweldig imposant is hier de gereconstrueerde toegangspoort: Porte du Rebout. Buiten deze poort gaan we linksaf, de blauw-gele wandelroute volgend van de Chemin Bibracte - Alesia. Door het bos Teureau de la Wivre dalen we af van de Mont Beuvray naar L'Echenault. Het bospad achterlatend krijgen we even asfalt onder de voeten op de D300 naar het noorden, naar Glux-en Glenne. Voorbij het laatste huis van het dorp loopt de route naar links. Hier is het tijd voor een lunchpauze.

© L.A.W.V.VIA-VIA
Glux-en-Glenne - archeologisch laboratorium
Op weg voert het pad van de Tour du Morvan door het bos naar Glux-en Glenne. Toch is het nog een hele klim over de D300 voordat we in het dorp zijn. Als we het dorp uitlopen komen we voorbij het moderne, in natuursteen opgetrokken archeologisch laboratorium en onderzoekcentrum van de vondsten en opgravingen op de Mont Beuvray. We verlaten het asfalt en buigen rechtsaf langs de bosrand van Les Fous de la Creche om verderop het gehucht Villechaisse te bereiken. Afdalen naar La Planche en opnieuw een korte klim tot de verharding naar Chanson. We lopen boven langs St. Prix. Hier hield in het midden van de 19e eeuw een belangrijke zaak de gemoederen in het zuidoostelijke deel van de Morvan bezig. Die zaak speelde zelfs tot aan de rechtelijke en politieke macht van Frankrijk.

© L.A.W.V.VIA-VIA In St. Prix verloor de smid Montcharmont, een bezield jager en stroper, zijn jachthond door jalouzie, nadat de lokale autoriteiten hem een proces hadden aangesmeerd. Om zich te wreken had Montcharmont onder duistere omstandigheden onverwijld de veldwachter en ambternaar die hem moest arresteren in koele bloede gedood. Hij dook onder door in de uitgestrekte bossen van de Morvan te vluchten, die hij op zijn duimpje kende. Zijn favoriete verstek lag in de bossen van Roussillon. Tevergeefs probeerden militaren uit Autun, boswachters en politie hem op te sporen. De arme moordenaar werd geholpen en van voedsel voorzien door een groot gedeelte van de Morvandiaux ter plaatse. Maar als Montcharmont buiten de Morvan vlucht, wordt hij gepakt.

Ook als hij berecht en ter dood veroordeeld is, doet Montcharmont nog van zich spreken. Bij de executie in Chalon-sur-Saône pleegt hij verzet en spartelt tegen. De beul moet hem knevelen en vastbinden alvoren de guilotine zijn werk kan doen. Maar de afschuw van deze terechtstelling heeft de tongen losgemaakt. De zaak Montcharmont wordt in L'Evenement (1851) gepubliceerd door Charles Hugo, zoon van de beroemde Franse dichter Victor Hugo. Het artiekel bekritiseerd de wreedheid van Justitie en doet een aanval op de doodstraf. Charles Hugo wordt voor het Hof van Assisen in Parijs gedaagd. En het is zijn vader Victor Hugo die hem verdedigt in een buitengewoon scherp pleidooi, waarin hij vraagt om de afschaffing van de doodstraf. Deze kleine inwoner van de Morvan: Montcharmont uit St. Prix, die zich slachtoffer voelde van de sociale privileges, heeft een zaak losgemaakt, waarvan de opschudding in het midden van de 19e eeuw in Frankrijk zeer groot is geweest.

Over de D179 komen we door het dorpje Montcharmont uiteindelijk in La Rivière, waar de route ons langs de camping en Gîte d'Étape voert. Rechts af en een steil klimmetje brengt ons naar Crot Morin, waar de auto op ons wacht. Terug rijden we langs de Mont Beuvray naar Moulin de Montvernot. Hier halen we de auto van Bert op en dan naar Château-Chinon: ijshalen en een vergelijkend warenonderzoek doen bij de Lidl: de prijzen van de Vin Rosé bestuderen. En een paar flessen meenemen om te keuren.

DAG 4
Traject Crot Morin - Gorge de la Canche - Roussillon-en-Morvan - Dront 21 KmLange Afstand Wandelvereniging "VIA-VIA".

Gegenereerd op 08-09-2003 door C.P.J. Aerssens