RONDOM HET BEEKDAL VAN DE REUSEL
Omgeving Moergestel - Haghorst 15 KM

© L.A.W.V.VIA-VIA
Beekdal van de reusel

Vertrekpunt
Afstand
Korte karakteristiek


Natuurpoort De Reuselhoeve,Heizenschedijk 1,5066 PL Moergestel
Ongeveer 15 km.
Deze rondwandeling gaat door het gebied ten zuiden van de A58 en Moergestel en ten noorden van het Wilhelminakanaal. Vanaf Natuurpoort De Reuselhoeve, direct gelegen aan de Reusel, verloopt de route allereerst door de buurtschappen Broekzijde en Vinkenberg. In het Moergestels Broek wandelen we over het jaagpad op de oever van de Reusel zuidwaarts. Langs Natuurpoort De Reuselhoeve (Buiten het weekend gesloten tot 1 april) vervolgen we de route langs de Reusel en het beekje van de Spruitenstroompje tot we aan het Wilhelminakanaal komen. Richting Haghorst nodigt de Jac. P. Thijsen Toren uit voor het uitzicht over met moerasgebied Den Opslag. Verderop gaat de wandeling weer richting het Moergestels Broek, dat in het broedseizoen deels niet toegankelijk is. Over de Gooyaardsdijk en Gementsdijk langs de Reusel keren we terug naar Natuurpoort De Reuselhoeve.

ROUTEBESCHRIJVING

De rondwandeling start bij de parkeerplaats van Natuurpoort De Reuselhoeve. Vanaf vertrek wandelen we rechtsaf over Heizenschedijk. We steken de Reusel over bij KNP35 en door het buurtschap Broekzijde volgen we het nieuw aangelegde dubbele fietspad. Opvallend zijn de gerestaureerde langgevelboerderijen met soms nog een Vlaamse schuur, waar het agrarische verleden plaats heeft gemaakt voor moderne bewoning. We wandelen over de Broekzijde tot aan de linkerzijde de afslag Kleine Locht bereiken. We slaan linksaf langs boerderijen en door agrarisch gebied. Onder de hoogspanningsleidingen door komen we uit op de Heuvelstraat, de doorgaande weg van Moergestel naar Hilvarenbeek. Linksaf komen we na 100 meter bij een elektriciteitshuisje. Voor dit elektriciteitshuisje slaan we rechtsaf en volgen het met bomen omzoomde grasbaantje door open weidegebied tot op de t-splitsing. Langs de slagboom en een stevig draaihekje gaat de route rechtsaf tot we bij KNP98 uitkomen.

© L.A.W.V.VIA-VIA
Buitengebied Vinkenberg - Draaipoortje
Bij KNP98 gaan we rechtsaf. De veldweg gaat over in het asfalt van de Sebrechtsedijk, die we helemaal uitlopen tot op het kruispunt van wegen met een zitbankje. Linksaf volgen we de groengele markering over de Heuveldwarsstraat. De eerste afslag aan de rechterkant slaan we in en komen aan het einde van dit onverharde pad (Het Lommestraatje) uit op de Vinkenberg in het gelijknamige buurtschap. Even naar links en meteen bij KNP39 rechtsaf door de Aboomsestraat, die parallel loopt aan de A58. We passeren KNP37 en bereiken verderop KNP38 aan het bruggetje over de Reusel. We zijn hier in het Moergestels Broek waar we voor het bruggetje rechtsaf het jaagpad volgen, direct gelegen op de oever van de Reusel. De route gaat zuidwaarts en we volgen het beekdal, dat bij een langdurige regenperiode ruimte kan geven aan extreme watertoevoer. Na 2 kilometer zien we aan de overzijde van de Reusel Natuurpoort De Reuselhoeve.© L.A.W.V.VIA-VIA
De Reusel in het Moergestels Broek
Aan de brug over de Reusel bij KNP35 steken we de Broekzijde over en wandelen we opnieuw op de grasbaan langs de Reusel verder zuidwaarts. Aangekomen op het punt waar het Spruitenstroompje uitmondt in de Reusel loopt de wandelroute verder op de oever van dit beekje. Dit Spruitenstroompje, dat tot in de jaren zeventig als Hazenloop op de kaart staat, ontspringt als Hoogeindsche Beek aan de Nederlands-Belgische grens ten zuidwesten van Esbeek. Oostelijk langs Esbeek door Landgoed De Utrecht, voorbij Hilvarenbeek en het natuurgebied Annaninaís Rust stroomt het als een klein beekje, waar een nog kleiner beekje, de Roodloop, in het Spruitenstroompje uitmondt. Langs de zuidkant van Biest-Houtakker gaat de beek met een grondduiker onder het Wilhelminakanaal door en mondt even verder uit in de Reusel.


© L.A.W.V.VIA-VIA
Spruitenstroompje aan de Servennenstraat
Het Spruitenstroompje volgend komen we op de onverharde Servennenstraat. Hier wandelen we naar links en steken bij het bruggetje het Spruitenstroompje over. Met de bocht naar rechts wandelen we langs de bosrand en hebben naar links zicht op het brede dal van de Reusel. Als we op het punt aangekomen zijn waar een pad linksaf gaat, nemen we deze mogelijkheid. Aan het einde van dit pad komen we op de Kwelderdijk aan de noordzijde van het Wilhelminakanaal. De wandeling gaat linksaf in de richting van Haghorst. We passeren even verderop de Reusel die hier met een grondduiker onder het Wilhelminakanaal door gaat. Nu komen we op het talud aan de Kwelderdijk bij de Jac. P. Thijsse Toren. De uitkijktoren is gebouwd naar het winnende ontwerp van basisschool St. Jozef uit Haghorst, gekozen na een wedstrijd bij alle basisscholen in de gemeente.

© L.A.W.V.VIA-VIA
Kwelderdijk - Jac. P. Thijsse Toren.
Deze uitkijktoren nodigt uit voor een panoramisch uitzicht over met moerasgebied Den Opslag en aan de overkant van het Wilhelminakanaal op het Diessens Broek. Den Opslag is een weids natuur- en vogelweidegebied rondom het beekdal van De Reusel. Het maakt deel uit van het grotere natuurgebied De Hilver met de beekdalen van de Reusel en het Spruitenstroompje. De uitkijktoren draagt de naam van Jac. P Thijsse, medegrondlegger van Natuurmonumenten, die in 1910 Den Opslag bezocht heeft en zich direct voor het behoud van dit natuurgebied inzet, omdat er veel soorten orchideeŽn voorkomen. Nu is Den Opslag een bijzonder weidevogelgebied, waar de grutto in het voorjaar graag vertoeft. Maar ook andere bijzondere soorten zijn de watersnip, de veldleeuwerik, de zomertaling en de slobeend.

© L.A.W.V.VIA-VIA
Moergestels Broek vanaf de Gementsdijk
We wandelen over de Goyaardsdijk tussen de drassige gebieden van het Moergestelse Gement en Het Broek en komen aan het einde uit op de op Aboomsestraat tegen de A58. De route gaat naar links. We passeren aan de linkerzijde de afslag over de Kasteeldreef en komen dan bij KNP40. Hier gaan we linksaf in de richting van KNP41 en we volgen de markering op de Gementsdijk. Bedenk wel, dat In het broedseizoen van maart tot juli het beekdal van de Reusel in dit deel van het Moergestels Broek niet toegankelijk is. Om terug te keren naar Natuurpoort De Reuselhoeve moet je bij KNP40 doorlopen tot KNP38 en hier naar links naar het startpunt! Aan het einde van de Gementsdijk komen we na de sluitbalk terug op de parkeerplaats van Natuurpoort De Reuselhoeve, het eindpunt van deze rondwandeling.

Deze wandeling is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Maar ten aanzien van wijzigingen of onvolledigheden in de tekst kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Charles Aerssens

KAARTEN:

- TopoKaart 1:25 000, 50F Tilburg
- TopoKaart 1:25 000, 51A Oisterwijk


Lange Afstand Wandelvereniging "VIA-VIA".

Gegenereerd op 30-03-2023 door C.P.J. Aerssens