© L.A.W.V.VIA-VIA

Een Lange Afstand Wandelpad, meestal aangeduid als LAW, is een meerdaagse, doorgaande wandelroute die over de grenzen van verschillende regio’s en zelfs landen verloopt. In Nederland vormen deze LAW’s samen met de Streekpaden een netwerk van ruim 8000 kilometer, dat op verschillende punten aansluit op doorgaande routes in de buurlanden, Hier is een LAW vaak bekend als Grand Randonée of GR. We vinden deze GR-paden door heel Europa, maar voornamelijk in Frankrijk, België, Nederland, Groot-Brittannië, Duitsland en Spanje en dragen vaak een nummer. Zo is de GR 5 een van de bekendste grensoverschrijdende LAW’s, die met varianten van Hoek van Holland naar Nice verloopt.

Al deze wandelroutes zijn in beide richtingen herkenbaar aan de hun wit-rode markering met stickers op bijvoorbeeld lantaarnpalen of ander wegmeubilair. Maar ook verfmarkeringen worden gebruikt. Dit basisteken geeft de route aan, en wordt na verloop van tijd herhaald, zodat je kunt zien dat je je nog steeds op de route bevindt . Bij een richtingverandering wordt deze aangegeven door een pijl of een tweetal rood-witte tekens boven elkaar. Enige tijd na die richtingverandering wordt dan de opnieuw enkelvoudige wit-rode markering aangebracht. Voor iedere route wordt ook een wandelgids uitgegeven, waarin een routebeschrijving, topografische kaart en streekinformatie zijn opgenomen. Het is aan te raden gebruik te maken van zo'n gids en niet enkel te wandelen en te vertrouwen op de markeringen in het landschap, omdat die soms verdwenen zijn.


Lange Afstand Wandelvereniging "VIA-VIA".

Gegenereerd op 20-01-2011 door C.P.J. Aerssens