DER EIFELSTEIG - DAG 7
Traject: Blankenheim - Ripsdorf - Alendorf 14 Km

© L.A.W.V.VIA-VIA
Blankenheim - H. Johannes Nepomuk

Vertrekpunt
Afstand
Korte karakteristiek


Blankenheim
Ongeveer 14 km
Deze etappe loopt vanuit Blankenheim vanaf de bron van de Ahr voor het grootste deel over het oude Brotpfad, waarbij we na de Schillertsberg de Nonnenbach oversteken en verderop door de Salchenbusch afdalen in het Schafbachtal. Vervolgens bereiken we de hoogvlakte bij Ripsdorf. Vanhier verloopt de route afwisselend door weiden en bossages over golvend terrein. In dit gebied vinden we jeneverbesstruiken in kleine Naturschutz gebiedjes, zoals Griesheuel. Bij het oude bedevaartskerkje St. Agatha met een klein Duits Oorlogskerkhof eindigt de dagwandeling.

ROUTEBESCHRIJVING

We starten in het centrum van Blankenheim aan de bron van de rivier de Ahr in de Middeleeuwse stadskern aan de voet van de burcht van Blankenheim, die hoog boven het stadje uittorent. Het Eifelstadje kan terugkijken op een bewogen geschiedenis. Het zijn de Kelten die rond de 4e eeuw voor Christus dit gebied bevolken en die omstreeks 150 na Christus moeten wijken voor de Germanen nadat ze de Romeinen hebben verjaagd. Op 23 juni 721 wordt Blankenheim voor het eerst in een oorkonde vermeld. In 1115 bouwt Gerhard I de burcht als stamslot van de Heren van Blankenheim, die in 1380 tot Graaf worden uitgeroepen, en dit blijft tot de Franse Revolutie. Na de Vrede van Wenen in 1815 komt het gebied en de stad aan Pruisen.De Ahr ontspringt in Blankenheim temidden van mooi gerestaureerde vakwerkhuizen onder een huis uit 1721 en stroomt dan door een gemetseld kanaal het oude Middeleeuwse stadje door. Wij wandelen naar de kruising van "Auf der Insel" met de Johannesstraße, waar de stenen replica van de H. Johannes Nepomuk in priesterkleding staat, een bijna levensgroot, eenvoudig en natuurgetrouw beeld uit het begin van de 18e eeuw. Het origineel vinden we in het Eifelmuseum. Hier hebben we zicht op de R.K. Parochiekerk Maria Himmelfahrt, gebouwd tussen 1495 en 1505 op initiatief van Graaf Johann l van Manderscheid-Blankenheim en zijn vrouw Margaretha. Rond 1950 zijn de Laat-Gotische plafondschilderingen blootgelegd en gerestaureerd. Pronkstukken zijn drie gebeeldhouwde altaren, absolute Laat-Gotische meesterwerken van een Vlaamse meester. Bovendien bezit de kerk een van de oudste orgels uit het Rheinland en andere kunstwerken.

© L.A.W.V.VIA-VIA
Blankenheim - De Ahr vanaf de Ahrquelle
Hier gaat de route naar rechts omhoog door Am Lühberg, over Unter dem Heltenbusch, en de trappen op naar de Lühbergerstrasse. We wandelen door en winnen aan hoogte, zodat we een mooi zicht hebben op het Eifelstadje. Waar de weg een bocht naar rechts maakt, gaan we naar links. Het onverharde pad voert ons door het bos naar de Nonnenbacher Weg, die we naar rechts al klimmend volgen. Waar de bebouwing ophoudt gaat de route naar links en volgt de Eifelsteig ook de markering van de HWW4, de Josef Schramm Weg. Langs de bosrand bereiken we de Schillertsberg. Boven steken we de veldweg over en dalen door het bos, eerst steil en dan geleidelijk verder in het Wallbachtal. Zo komen we in het Nonnenbachtal. Even naar rechts en over de Wallbach en vervolgens links over de Nonnenbach. De K70 steken we over en klimmen sterk door het bos over het hier aangegeven Brotpfad.

© Wikipedia
Brotpfad naar Ripsdorf
Dit Brotpfad dankt haar naam aan de tijd dat de dorpelingen van het verderop gelegen Ripsdorf deze weg gebruikt hebben om naar Blankenheim te gaan om er met de verkoop van hun brood de belastingen te kunnen betalen en andere noodzakelijke dagelijks dingen te kopen. Het pad voert ons door het Salchenbusch voorbij aan een wel heel luxueuze Schutzhutte, waar zelfbediening mogelijk is en er vertrouwd wordt op de eerlijkheid van de wandelaar. Vanaf hier dalen we af en het valt op dat er hier een aantal beekjes ontspringen die met ons dalwaarts gaan naar het Dreisbachtal. Net voorbij een vennetje gaat de route naar links en volgend nu eens klimmend dan weer dalend de bosrand en langs open gebied. Langs bremstruiken op de hoogvlakte dalen we af in het Schafbachtal. In het dal volgen we de beek, die zijn oorspronkelijke bedding heeft behouden, stroom opwaarts. Elzenstruiken omzomen het meanderende stroompje tussen de weilanden. Aangekomen bij de doorgaande weg K69 wandelen we naar links over de stenen brug bij de Ripsdorfer Mühle om dan vervolgens links aanhoudend, het asfalt te verlaten en door het bos richting Ripsdorf te marcheren. Duidelijk zichtbaar zijn hier de verwoede pogingen van beuken zichtbaar, die zich met de wortels willen vasthechten in de steile, rotsige bodem. De route naar rechts volgend komen we in de Tränkgasse met het 17e eeuwse vakwerkhuis, het Brothaus, dat aan een zijde een typische uitbouw heeft, waar vroeger het brood is gebakken.

© L.A.W.V.VIA-VIA
Ripsdorf - Brothaus in de Tränkgasse
Zo komen we in de Hauptstrasse in het centrum van Ripsdorf. Het dorp Ripsdorf maakt deel uit van de Gemeente Blankenheim en ligt midden op een hoogvlakte op ongeveer 500 m tussen Kyll en Ahr met in de nabijheid de riviertjes de Schafbach, de Ahr en de Lampertsbach. Het is ontstaan op de plek van een voormalige Romeinse nederzetting en Merovingische graven wijzen op vroeg Frankische bewoning, die bij de toenmalige volksverhuizing moet zijn ontstaan. Een Frankische edelman, een voorouder van de Eifelgraven en de Graven van Are krijgt Ripsdorf in bezit. Het dorp heeft in de loop der tijd andere namen: Rypstof (1203). Rypstorp (1316) en Rupstorp in de 15e eeuw. Omdat Ripsdorf geen zelfstandige Heerlijkheid is geweest, kennen we ook geen samenhangende geschiedenis. Gerhard von Loen, Heer van Jülich en Graaf van Blankenheim koopt Ripsdorf in het jaar 1457. Ten tijde van de Hertog van Alva zouden Spaanse troepen hier ingekwartierd zijn. In de 16e eeuw krijgt de Familie Metternich bezittingen in Ripsdorf toegewezen. Tot aan de Franse Revolutie blijft het gebied in handen van de Hertogen van Jülich. Dan valt Ripsdorf onder de Mairie Dollendorf in het Kanton Blankenheim. Bezienswaardig is de Laat-Gotische St. Johann Baptist Kirche. Opvallend is er de doopvont en een gebrandschilderd raam dat opgedragen is aan een bekende inwoner van Ripsdorf: de herbergierszoon en latere Benediktijnerabt Benedikt Reetz (1897-1964).

© L.A.W.V.VIA-VIA
Ripsdorf - Doopvont in de Laat-Gotische St. Johann Baptist Kirche
We volgen de Hauptstrasse westwaarts tot we bijna aan het einde van de bebouwing zijn en slaan linksaf Auf der Reusch in, die iets afloopt tot aan de Weierstrasse. Hier gaat de markering naar rechts en betreden we een open landschap. Tussen het uitgestrekte landbouwgebied met weilanden en akkers door en tenslotte naar rechts langs een meidoornhaag tot aan de K43. Even naar links en schuin naar rechts oversteken betreden we het Naturschutzgebiet Griesheuel, dat deel uitmaakt van de Alendorfer Kalktriften, een viertal kalkheuvels rondom het dorpje Alendorf. De voornaamste vormen de Kalvarienberg, de Hämmersberg en de Eierberg. Duidelijk is de afwisseling in het landschap te zien, die grotendeels wordt bepaald door het reliëf. Aan de linkerzijde zien we de eerste dennenbomen en de vegetatie bestaat uit kalkgraslanden begroeide hellingen, waarin jeneverbessenstruiken groeien. Tussen deze stekelige struiken groeien allerlei bijzondere planten waaronder orchideeën, Wildemanskruid en gentianen. Bovendien is het een paradijs voor dagvlinders. Op een hoogte van 554 meter hebben we naar het noordwesten zicht op het lager gelegen dorpje Waldorf en met de bocht mee naar links verlaten we in de volgende bocht het asfalt en wandelen langs enkele houten wegkruisen het graspad in. Langs de bosrand krijgen we even verderop zicht op het witte bedevaartskerkje St. Agatha.

© L.A.W.V.VIA-VIA
Alendorf - Kirche St. Agatha met kruiswegstatie
Deze voormalige katholieke parochiekerk St. Agatha, gebouwd in 1414, ligt net buiten het dorp Alendorf. En staat temidden van enkele dikke beuken binnen de kerkhofmuur. In het koor zijn fraaie schilderingen en een 15e eeuwse sacramentsnis te zien. De toren staat aan de westzijde. Graaf Salentin Ernst von Blankenheim (1644- 1694) laat in 1663 op de plek van het huidige kruis een kapel bouwen. Bovendien worden vanaf de parochiekerk St. Agatha tussen 1663 en 1680 zeven kruiswegstaties uit rode zandsteen geplaatst. Deze beelden scènes af van de veroordeling tot de kruisiging van Christus. In de 19e eeuw vond een uitbreiding plaats tot de gebruikelijke 14 staties. Nog altijd trekt, naar oud gebruik, op Goede Vrijdag een processie naar de top van de Kalvariënberg. Deze kruisweg begint vlakbij en leidt naar het kruis op de top van de Kalvarienberg. Naast de St. Agatha kerk is een klein oorlogskerkhof waar een 70-tal Duitse soldaten zijn begraven, die tijdens de zware beschietingen in de winter van 1944-1945 aan de Ahr het leven hebben gelaten.

© L.A.W.V.VIA-VIA
Alendorf - Ehrenfriedhof bij de Kirche St. Agatha
Hier eindigt onze dagetappe en hebben we zicht op de Kalvarienberg, waar de roodbruine zandsteen kruiswegstaties duidelijk in het landschap afsteken en de moeizame klim naar de top markeren als start van het volgende traject van de Eifelsteig.

DAG 8
Traject: Alendorf - Mirbach - Nohner Mühle 19 Km

Deze wandeling is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Maar ten aanzien van wijzigingen of onvolledigheden in de tekst kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Charles Aerssens

KAARTEN

- Wanderkarte Eifelverein 1:25 000, NR. 5 Kall - Kommern - Mechernich - Nettersheim
- Wanderkarte Eifelverein 1:25 000, NR.16 Urlaubsregion Hillesheim

GIDSEN:

- Wanderführer Eifelsteig, Hans-Peter Schmitz, Teil 1: Aachen - Blankenheim, ISBN 978-3-921805-565
- Eifelsteig Wanderführer, Christiane Rüffer-Lukowicz, Jochen Rüffer, ISBN 978-3-761622-094
- EifelSteig Schöneres Wandern Pocket, Ulrike Pollert, Wolfgang Todt, ISBN 978-3-934342-286

Lange Afstand Wandelvereniging "VIA-VIA".

Gegenereerd op 28-10-2009 door C.P.J. Aerssens