DE GERENDAL ROUTE
Omgeving Gulpen - Schin op Geul 17 km

© L.A.W.V.VIA-VIA


Vertrekpunt
Afstand
Korte karakteristiek
Markt Gulpen
ongeveer 17 km. Er is een afkorting mogelijk van bijna 12 km.
Het is een zeer afwisselende wandeling over holle wegen, weidepaadjes, door het prachtige natuurgebied Gerendal, langs een hopveld en natuurlijk door enkele pittoreske Zuid-Limburgse gehuchten. Onderweg kom je ook heel wat wegkruisen en unieke vergezichten tegen.

ROUTEBESCHRIJVING

© L.A.W.V.VIA-VIA Vanaf de Markt in Gulpen, een van de mooiste pleintjes in het heuvelland, wandelen we de Marktstraat in. Je bent hier midden in het centrum en je ziet meteen de Gulp stromen. Het riviertje ontspringt ten zuiden van het in België gelegen Henri Chapelle en mondt na ongeveer 17 km in de omgeving van Gulpen in de Geul uit. Het fraaie kunstwerk met de twee bogen symboliseert deze samenvloeiing en is ontworpen door de bekende Limburgse beeldhouwer Arthur Spronken.

Bij het verkeerslicht steek je over en bij het volgende kunstwerk in de vorm van een druppel (Deken Schneidersstraat) ga je rechts een trapje af en kies je voor het paadje langs de Gulp. Aan het einde van dit pad ga je rechts ‘Aan het Veld’ in. Bij de verkeerslichten aan de Rijksweg Maastricht-Vaals loop je even naar links en vervolgens weer naar links een beukenlaan in, die je bij Kasteel Neubourg brengt. De naam Neubourg (nieuwe burcht) getuigt ervan dat er ook een ouder kasteel heeft gestaan. Kasteel Neubourg wordt binnenkort waarschijnlijk omgetoverd in een luxueus hotel en conferentieoord. Ook de hele omgeving krijgt dan een bijzondere facelift.

Na het kasteel kies je voor een smaller pad tussen een weiland en een akker. Bij het voormalig gezinspark Foreldorado wandel je naar links en ga je vóór Gasthof ‘Euverem’ naar rechts een veldweg in. Volg de geel-blauwe paaltjes. Bij een viaduct hou je links aan. Dit viaduct is het restant van een tramverbinding tussen Maastricht en Vaals, die tussen 1923 en 1938 heeft gefunctioneerd. Met de komst van de bus is deze tram verdwenen.

© L.A.W.V.VIA-VIA

Op het plateau kom je bij een kruising een markante lindenboom tegen, waar je naar rechts gaat. Deze linde is een mooi voorbeeld van een boom als historische markering van een weg of kruising van wegen. Tegen de boom hangt een zogenaamd zerkkruis; dit is een kruis dat van een lijkkist (zerk) van een overledene wordt afgenomen en tegen het woonhuis van de overledene of een boom in de directe omgeving wordt opgehangen. Die traditie is in Belgie nog niet verloren gegaan. Aan het einde van de dalende weg liggen achter een heg twee platte stenen op elkaar. Het zijn zogenaamde maaskeien, die miljoenen jaren geleden met de stroom van de Maas zijn meegevoerd. Het zijn kopieen van een tweetal stenen met dezelfde vorm, die in de bebouwde kom van Reijmerstok liggen. De stenen zouden in het begin van onze jaartelling als offeraltaar zijn gebruikt. Rechts om de hoek ligt een akker, waar op een milieuvriendelijke en kleinschalige wijze hop wordt geteeld in opdracht van de Gulpener Bierbrouwerij.

Na de afdaling ga je op de geasfalteerde weg naar links en dan kom je in Reijmerstok. Na ongeveer 35m wandel je rechts omhoog. Je gaat boven aangekomen naar links en na ongeveer 15m naar rechts. Op een kruising met een wegkruis sla je rechts af. U wandelt nu over een ruilverkavelingsweg, die in het kader van de herverdeling van land is aangelegd voor het bereiken van de achterliggende percelen door de agrariers.

Aan het einde van deze weg kom je via een hekje in de weilanden terecht. Volg de geel-blauwe paaltjes. Je komt langs enkele tourniquets (draaihekjes). Iets verder kies je rechts van een afrastering het graspad en blijf je de blauwe markering volgen. Nog wat verder loop je naar rechts langs de bosrand. Deze bosrand camoufleert een diepe sleuf in de grond, waardoor voorheen de reeds genoemde tramverbinding liep.

Na een hekje kom je weer in een weiland. Loop richting de accommodatie van hondenclub Adjak. Je bereikt een bredere weg, die je rechts omhoog loopt, richting het gehucht De Hut. De naam van het gehucht is afgeleid van Hütte, een huis dat links langs de Rijksweg ligt. Dit was in het verleden een schuilhut voor jagers, die de omgeving onveilig maakten. Het heeft ook de bestemming 'cafe' gehad.

Je steekt de Rijksweg van Maastricht naar Vaals over en wandelt de tegenovergelegen weg naar Ingber in. Op een driesprong bij een kapel loop je naar links, richting Scheulder. Rechts op de hoek staat een wegkruis waaraan een hamer en een nijptang bevestigd zijn. Dit waren de attributen, waarmee Christus aan het kruis is genageld en afgenomen.

Op de kruising met de verkeersspiegel sla j elinks af. Aan het einde van deze weg, tevens een driesprong, wandel je naar rechts en kom je langs een tuindersbedrijf. Aan het einde van deze weg wandel je weer naar rechts in de richting Scheulder. De naam Scheulder is afgeleid van Schuler, dat schuilplaats betekent. In het begin van onze jaartelling liep hier een heirweg. Dat was een legerweg van Maastricht naar Aken/ Trier, waarover troepenverplaatsingen plaatsvonden. Thans treft u er een aantal grote Frankische boerderijen van mergelsteen aan. Daar de poorten ervan altijd geopend zijn, kunt u de binnenplaatsen even bekijken. Ze zijn aangekleed met oude (agrarische) werktuigen of andere 'kunstuitingen'. Als de kerk open is, loop er dan even binnen. Weliswaar is hij niet monumentaal, maar toch het bekijken waard.

KIEST U VOOR DE KORTE ROUTE, DAN IS DIT DE ROUTE:

Wandel de kerk voorbij en negeer iets verder de Gerendalsweg naar links. Bij een wegkruis tussen twee kastanjebomen loop je rechtdoor een veldweg in. Via een holle weg kom je bij een bos. In deze holle weg ligt links in de berm een dassenburcht. De das is een beschermd nachtdier. Hij voedt zich met kleine dieren, zoals slakken en muizen. Af en toe 'vergrijpt' hij zich aan een maisveld. Zijn grootste vijand is de mens en in het bijzonder het verkeer.

In dit bos loop je links omhoog. Iets verder ga je bij een kruising rechtdoor. Op een volgende kruising met een houten wegkruis tegen een boom steek je nogmaals over. Volg vanaf nu tot in Gulpen de markering geel en rood van het Krijtlandpad dit is een wandeling door Zuidelijk Zuid Limburg van ongeveer 90 km. Voor de liefhebbers echt de moeite waard! Ondanks deze markering geven we u toch een summiere beschrijving van de route, omdat wel eens een markering weggevallen kan zijn. Ga aan het einde van dit graspad linksaf, richting Stokkem. Bij een bosrand op een splitsing rechts aanhouden over een veldweg. Na de rustbank gaat u rechtdoor en volgt u een asfaltweg. Na een zendmast blijft u rechtdoor wandelen via een dalende grindweg. Op de zessprong houdt u links aan, de Beversbergweg. Aan het einde gaat u naar rechts en komt u via de Dorpsstraat weer op de Markt in Gulpen uit. Pik er een terrasje en geniet in een van de Gulpener cafes van een lekker pilsje of heerlijke streekproducten.

WIE DE LANGE ROUTE KIEST:

Ga tegenover de kerk links een draaihekje door en loop een smal steegje in. Via een kantelhekje bereik je een aantal weilanden. Blijf op het aangegeven pad en loop (schuin) rechts via een aantal draaihekjes door de weilanden. Via een smal voetpad kom je bij een bosrand. Het pad volgt deze bosrand en draait enkele malen met de rand mee. Na een steegel wandel je weer tussen de weilanden door.

Voor ons ligt dan het unieke natuurgebied het Gerendal. Maar daarover dadelijk meer.

De weg daalt en komt weer bij twee kantelpoortjes uit. Wandel via een t-splitsing het gehucht Gerendal in, dat slechts uit enkele huizen bestaat. Het Gerendal is, zoals gezegd, een uniek natuurgebied, waar van alles te zien is. U treft er een aantal prachtige poelen aan, die in het voorjaar en de zomer vol leven zitten. Bovendien vindt u er een groot aantal oude en jonge hoogstamfruitbomen, die in het voorjaar volop bloesemen. Echt uniek is de plaatselijke orchideeentuin. U vindt er 35 soorten orchideeen, die in deze omgeving groeien, zoals de vliegenorchis, welriekende nachtorchis, keverorchis en het soldaatje.Je bent inmiddels ook langs een wit-rode markering gewandeld, die behoort bij het zogenaamde pelgrimspad. Dat is een lange afstandswandeling van ca . 400 km. van Amsterdam naar de grens bij Eijsden.

Op de volgende T-splitsing wandel je naar links, richting Oud-Valkenburg en na huisnummer 3 naar rechts. Bij de bosrand hou je links aan en neem je dus niet het trappenpad rechtdoor. Op de volgende splitsing wandel je rechts omhoog en volg je de rode paaltjes. Langs deze weg staan veel met klimop begroeide bomen. Dit betekent dat er veel kalk, in dit geval veel mergel, in de grond zit. Ten onrechte wordt aangenomen dat deze klimop de bomen wurgt.

Na een flinke klim loop je op een T-splitsing naar links over een geasfalteerde weg. Recht voor u ligt in het dal Oud-Valkenburg en op afstand Ransdaal. Rechts ligt het gehucht Keutenberg. U wandelt nu door een beschermd stiltegebied. Een gebied waar de 'natuurlijke' geluiden worden gekoesterd en het geluid van bijvoorbeeld autoé, brommers of radio's wordt geweerd

Via een afdaling en een holle weg kom je in Schin op Geul. Je negeert dus de weg naar links, die met rood is gemarkeerd. In deze holle weg bevinden zich nng al wat beschermde wijngaardslakken. Helaas worden deze toch regelmatig gevangen en vervolgens als delicatesse gegeten.

© L.A.W.V.VIA-VIA Op de voorrangsweg ga je naar rechts en vervolgens weer naar rechts, de Grachtstraat in. Op een splitsing hou je links aan, richting Hotel Bemelmans. Op de volgende splitsing met een hek in het midden loop je nogmaals naar links. Links ligt de 'Sousberg'. De naam zou ons doen geloven, dat we ons in een bergachtig gebied bevinden. Zuid-Limburg is evenwel geen landschap van bergen, maar van dalen. Ze zijn gevormd door vooral de Maas en de bekende riviertjes de Geul en de Gulp. De top van de heuvels is het oorspronkelijk niveau van dit landschap.

Boven aangekomen, hou je op een driesprong rechts aan en op het plateau loop je via een graspad steeds maar rechtdoor. Op een geasfalteerde weg met een wegkruis komend, omgeven door een haag, wandel je steeds rechtdoor. Je loopt nu door het gehucht Berghöf, dat slechts uit enkele markante boerderijen bestaat. Bij een van die fraaie boerderijen kunt u op het sfeervolle terras een rustpauze inlassen en behalve een kop koffie en vlaai ook een glas Gulpener Bockbier bestellen.

Na deze boerderij blijf je nog ongeveer 1Km rechtdoor wandelen. Bij een kruising staat een kastanjeboom met een houten kruis ertegen.Je loopt naar links een veldweg in. We komen onderweg nogal wat wegkruisen tegen, elk met een eigen betekenis; we kennen devotie-, geloofs-, dankbaarheids-, maar ook moord- en ongevallenkruisen. Elk kruis heeft dus zijn eigen historie.

Volg vanaf nu tot in Gulpen de markering geel en rood van het Krijtlandpad dit is een wandeling door Zuidelijk Zuid Limburg van ongeveer 90 km. Voor de liefhebbers echt de moeite waard! Ondanks deze markering geven we u toch een summiere beschrijving van de route, omdat wel eens een markering weggevallen kan zijn. Ga aan het einde van dit graspad linksaf, richting Stokkem. Bij een bosrand op een splitsing rechts aanhouden over een veldweg. Na de rustbank gaat u rechtdoor en volgt u een asfaltweg. Na een zendmast blijft u rechtdoor wandelen via een dalende grindweg. Op de zessprong houdt u links aan, de Beversbergweg. Aan het einde gaat u naar rechts en komt u via de Dorpsstraat weer op de Markt in Gulpen uit. Pik er een terrasje en geniet in een van de Gulpener cafes van een lekker pilsje of heerlijke streekproducten.

Deze wandelingen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Maar ten aanzien van wijzigingen of onvolledigheden in de tekst kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

KAARTEN:

- TopoKaart 1:25000, 69B Maastricht
- TopoKaart 1:25000, 69E Heerlen
- Wandelkaart 1, Heuvelland Zuid-Limburg, 1:25000
- Wandelkaart 2, Heuvelland Zuid-Limburg, 1:25000
- Wandelkaart Mergelland, Uitgave B.V. Gulpener Brouwerij, 1:50000

Lange Afstand Wandelvereniging "VIA-VIA".

Gegenereerd op 14-01-2001 door C.P.J. Aerssens