DE RENDIERHOEVE ROUTE
Omgeving Berkel Enschot - Moergestel 8 km

© L.A.W.V.VIA-VIA
De Rendierhoeve - Moergestel

Vertrekpunt
Afstand
Korte karakteristiek
Rendierhoeve Moergestel
Ongeveer 8 km.
Het gebied ligt ingeklemd tussen de bebouwde kom van Oisterwijk, Moergestel en Berkel-Enschot ten zuidoosten van Tilburg. Deze bossen en landgoederen zijn vrij toegankelijk op wegen en paden. Het wandelpad door de Kerkeindsche Heide is uitsluitend toegankelijk voor leden van het Brabants Landschap in bezit van een geldige jaarkaart.

ROUTEBESCHRIJVING

© L.A.W.V.VIA-VIA

Als vertrekpunt is gekozen voor de Rendierhoeve, gelegen aan de doorgaande secundaire weg van Tilburg naar Moergestel, de Eindhovense weg, via Koningshoeven en de Trappistenabdij, net voor het viaduct over de A58 van Tilburg naar Eindhoven. De Rendierhoeve was het voormalige café Halfweg nabij de al lang verlaten wielerbaan van Berkel-Enschot, voorbij het trappistenklooster. Dit café Halfweg was onder leiding van broeder Dorrotheus de Vries zodanig verbouwd dat hier van 1904 tot 1914 een twintigtal trappistinnen van O.L. Vrouw van Voortdurenden Bijstand uit de Vogezen konden worden gehuisvest. Deze trappistinnen uit Frankrijk waren, sinds de anti-klerikale wetgeving in dat land van 1901, op zoek naar tijdelijke toevluchtsoorden.

Op de grens van het bosgebied en het open landbouwgebied met zicht op de Trappistenabdij Koningshoeven nemen we de Pijnenbaan, een breed en onverhard pad dat direct naar de Kerkeindsche heide voert, die begin 20e eeuw ontgonnen is tot cultuurland en bos. De Braakloop ontspringt op de Kerkeindsche Heide. Maar om de heide en het noordelijk gelegen landbouwcomplex te ontwateren, werd het stroompje vergraven en doorgetrokken. Na ongeveer 500 meter slaan we rechtsaf een bospad in. We komen nu op het terrein dat toebehoort aan het Brabants Landschap. Dit pad grenst direct aan de landerijen van het trappistenklooster en is duidelijk omheind met prikkeldraad. We lopen onder de hoogspanningsdraden door en kijken uit op de abdij. Na goed een kilometer moeten we een omtrekkende beweging maken om het Berkven en verlaten het gebied van het Brabants Landschap. Rechts af gaat het en zo bereiken we even verderop het Wilhelminakanaal. We staan nu recht tegenover de recreatieplas van de Beekse Bergen, die rechtstreeks toegang heeft op het Wilhelminakanaal middels een ophaalbrug. Het kanaal is hier duidelijk verbreed om gebruikt te kunnen worden als roeibaan voor de Tilburgse Studenten Roeivereniging Vidar.

© L.A.W.V.VIA-VIA
Trappistenabdij Koningshoeven
We lopen een paar honderd meter in de richting van de brug bij Biesthoutakker en slaan het tweede bospad links in, lopen door tot aan de zandweg tot bij het door prikkeldraad omgeven gebied De Kluizenaar. Het is priveterrein. Hier woonde eens na thuiskomst in 1946 als oorlogsvrijwilliger en kamermeester van Churchill, Montgomery, Eisenhower en Prins Bernhard de uit Moergestel komende "Dutchie" Piet Hermans. Rechtsaf gaat het de Reyweg op in de richting van de Crossbaan. Daar waar het eiland begint voert een rood-geel gemarkeerd bospad naar links. We nemen dit pad en de markering volgend bereiken we de Herstalse dijk. Even naar rechts en onmiddellijk weer naar links. Rechts van ons hebben we zicht op de ontgonnen landbouwgebieden van de Kerkeindsche heide.

Weer in bet bos komen we op een duidelijke viersprong en slaan hier rechtsaf. Na een paar honderd mter komen we op de halfverharde Pijnendijk met fietspad. Hier naar rechts eb even verderop, nog net in het bos naar links. Het bospad loopt onder de hoogspanningsdraden door en buigt geleidelijk af in noordelijke richting. Het geluid van het op de snelweg razend verkeer is duidelijk hoorbaar. Zo bereiken we de achterkant van het tankstation Moergestel aan de A58.

© L.A.W.V.VIA-VIA

Op de T-splitsing lopen we nu pal west en zien hier in de bossen de verschillende oefenplekken van het Fitnessparcours, De tand des tijds heeft ook hier zijn werk gedaan en je kunt je de vraag stellen of de toestellen nog bedrijfsveilig zijn. We bereiken de Nieuwendijk en hebben over de natte weilanden zicht op een wat verscholen liggend landgoed Jonkersbosch. Rechtsaf het halfverharde pad volgend lopen we nu direct langs de parkeerplaats en snelweg A58. Gelukkig buigen we bij de brug over die snelweg er weer vanaf. Als we doorlopen bereiken we de Eindhovense weg en zien links ons startpunt: de Rendierhoeve.

Charles Aerssens

KAARTEN:

- TopoKaart 1:25000, 50F Tilburg
- Wandelroute uitgezet in eigen beheerLange Afstand Wandelvereniging "VIA-VIA".

Gegenereerd op 02-07-2003 door C.P.J. Aerssens